هشدارها و پنجره ها  
آنتی ویروس در هنگام یافتن فایل آلوده پیام"Cleaned by deleting - quarantined"را در پنجره خود نمایش می دهد این پیام به چه معنی می باشد؟
تاریخ درج: 1389.03.12 / شماره شناسه سوال:  15103
نرم افزارهای امنیتی شرکت "ESET" به صورت پیش فرض طوری تنظیم گردیده اند که هنگام مواجهه با فایل آلوده ابتدا سعی در پاکسازی فایل آلوده دارند و درصورتی که فایل موردنظر قابلیت پاکسازی را نداشته باشد اقدام به حذف آن از روی رایانه می نمایند. لذا این پیام (مطابق تصویر شماره 1) نماینگر این موضوع است که فایل آلوده یافت شده از روی رایانه کاربر حذف گردیده و یک نسخه پشتیبان از آن را در قرنطینه خود نگه داشته است.

(تصویر شماره 1)