هشدارها و پنجره ها  
در هنگام کار با اینترنت آنتی ویروس پنجره ای با پیام"Connection termintated - quarantined" را نمایش داد، منظور از این پیام چیست؟
تاریخ درج: 1389.03.12 / شماره شناسه سوال:  15104
نرم افزارهای امنیتی شرکت "ESET" دارای گارد مخصوصی به نام "Web access protection" است که در وظیفه آن کنترل کلیه ارتباطات شبکه ای و اینترنتی رایانه می باشد. هنگامی که کاربر حین استفاده از اینترنت مورد حمله سایتی آلوده قرار بگیرد و یا اقدام به دانلود فایلی آلوده از اینترنت نماید این بخش از نرم افزار بصورت خودکار ارتباط رایانه را با آن سایت (مطابق تصویر شماره 1) قطع نموده و در صورتی که داده نیز در حال بارگیری بود آنرا را قرنطینه می نماید.

(تصویر شماره 1)