مقایسه ها، جوایز و آزمونها  
سايتهای مقايسه کننده نرم افزارهای حفاظتی مانند آنتی ويروسها که بصورت مستقل عمل مینمايند کدام است و چرا؟
تاریخ درج: 1389.03.18 / شماره شناسه سوال:  45103
معياری که می توان جهت تشخیص یک سایت مقایسه کننده مستقل مورد استفاده قرار داد همانا حضور داوطلبانه محصول شرکتهای سازنده ضدویروس در آزمونهای مورد نظر خود است. به عبارت دیگر سایتهایی که بدون اطلاع شرکتهای سازنده نرم افزارهای حفاظتی اقدام به برگزاری آزمون می نمایند، و شرکتهای تولید کننده هیچگونه اطلاعی از سایتهای برگزار کننده آزمونهای مذکور ندارند، قابل اعتماد نمی باشند. بطور مثال سایتهای "TopTen"،"CNET" و بسیاری دیگر از سایتهای مقایسه کننده که خود اقدام به گردآوری نرم افزارهای ضدویروس جهت تست می کنند، نمی توانند قضاوت کننده خوبی برای مقایسه باشند. از بین سایتهای موجود که قدمت نسبتا طولانی دارند و روش آزمون آنها شرکت داوطلبانه تولید کنندگان می باشد می توان به سایتهای زیر اشاره نمود:
  :: سایت مقایسه کننده "Virusbtn.com"
این سایت قدیمیترین و مهمترین سایت مقایسه کننده بوده و مقر آن در انگلستان می باشد. سایت مذکور هر دو ماه یکبار با فراخوان عمومی از کلیه نرم افزارهای ضد ویروس آز آنان به منظور مقایسه روی سیستم عاملی خاص دعوت به عمل می آورد. در این آزمون میزان شناسایی و عملکرد نرم افزارهای ضد ویروس در مواجهه با ویروسهای گردآوری شده توسط سازمان "InTheWild" (اینجا کلیک کنید) مورد ارزیابی قرار گرفته و بر حسب آن مطابق جدول زیر نشانی به هریک از آنها اعطا می نماید:
نشان شرح
VB100% موفقیت در آزمون و کسب برترین نشان
Failed عدم موفقیت در آزمون
No Entry عدم حضور شرکت تولید کننده نرم افزار ضد ویروس در آزمون
همچنین شما می توانید با مراحعه به صفحه مربوطه در سایت (اینجا کلیک کنید) نتایج آزمونهای این سایت را  بصورت تفکیک شده  ملاخظه فرمایید.
  :: سایت مقایسه کننده "AV-Comparatives.org"
اين سایت متعلق به شخصی با نام "Andres Kelementi" بوده و مقر آن در اطریش می باشد. این سایت هر فصل یک بار (هر سه ماه یکبار)  نرم افزارهای ضد ویروس داوطلب را مقایسه نموده و با توجه به میزان عملکرد آنها  در ماجهه با ویروسهای گردآوری شده توسط لابراتوار همین سایت نشانهایی را مطابق جدول زیر به هریک اعطا می نماید:
نشان شرح
Advanced + کسب بیشترین امتیاز
Advanced کسب متوسط امتیاز
Standard کسب کمترین امتیاز
آزمونهای برگزار شده توسط سایت مذکور در دو حالت زیر و بصورت یک در میان انجام می پذیرد:
1- آزمون "On-Demand": این آزمون بر اساس روزآمد نرم افزارهای ضد ویروس شرکت کننده می باشد. در این حالت ویروسهای گردآوری شده طی سه ماه گذشته با آنها مقابله داده شده، چنانچه نرم افزار ضد ویروسی بتواند بالاترین تعداد ویروس های مذکور را از روی به اصطلاح "Pattern" و یا "Signature" آنها شناسایی کند به ترتیب توانمندی یکی از نشانهای فوق را دریافت می نماید.
2- آزمون "On-Access": این آزمون بر اساس هوش مصنوعی نرم افزارهای شرکت کننده می باشد. در این حالت نرم افزارهای مذکور با ویروسهای گردآوری شده طی سه ما گذشته بعلاوه تعدادی فایل سالم مواجهه داده می شود. هر نرم افزار ضد ویروسی که بتواند تعداد بیشتری از این فایلها را از روی الگوریتم  عملکرد (رفتار شتاسی) آنها شناسایی نموده و کمترین خطای شناسایی (اعلام ویروسی بودن فایلهای سالم "False Positive")  را داشته باشد با توجه به توانمندی موفق به دریافت یکی از نشانهای فوق می گردد.
شما می توانید جهت آشنایی بیشتر با نتایج حاصل از آزمونهای سایت مذکور به صفحه مربوطه در سایت (اینجا کلیک کنید) مراجعه نمایید.