امکانات و تنظیمات  
چگونه می بایست فایل تنظیمات مربوط به ضد ویروس را به نرم افزار وارد (Import) کرد؟
تاریخ درج: 1392.03.28 / شماره شناسه سوال:  60112
گاهی ممکن است به دلایل محتلف کاربر لازم داشته باشد فایل تنظیمات ضد ویروس (cfg.xml) خود را خارج از نرم افزار تغییر داده (توسط خود یا دیگران) و سپس وارد (Import) نرم افزار نماید. به طوریکه نرم افزار بعد از راه اندازی مجدد با تنظیمات جدید اجرا شود. بدین منظور مراحل زیر را دنبال نمایید:
1- نرم افزار ضد ویروس را با کلیک بر روی آیکن آن در نوار وظیفه ویندوز (مطابق تصویر شماره 1) روی صفحه باز کنید.

(تصویر شماره 1)
2- از منوی سمت چپ گزینه "Setup" را انتخاب کرده و در پنجره سمت راست گزینه "Import and export setting" را (مطابق تصویر شماره 2) کلیک نمایید.

(تصویر شماره 2)
3- بعد از مراحل فوق پنجره "Import and export setting" روی صفحه (مطابق تصویر شماره 3) باز خواهد شد، با کلیک روی گزینه "..." مسیر فایل "cfg.xml" را انتخاب کنید و دکمه "OK"را کلیک کنید.

(تصویر شماره 3)