نصب و راه اندازی نرم افزارها  
يک بسته نرم افزاری "ESET" نسخه خانگی خريداری نموده ام. آيا می توان آنرا هم روی رایانه و هم نوت بوک نصب کنم؟
تاریخ درج: 1389.03.04 / شماره شناسه سوال:  25101
از آنجایی که باکسهای خريداری شده نرم افزارهای ضد ویروس شرکت "ESET" بطور معمول برای يک کامپيوتر و به مدت يکسال ثبت می گردند، نصب آنها بر روی تعداد کامپيوترهای بيشتر غير مجاز و احتمال قطع روزآمد و باطل شدن شناسه کاربری (Username)  توسط شرکت "ESET" وجود دارد.
محصولات امنیتی شرکت "ESET" پس از نصب و درج شناسه کاربری (Username) و کلمه عبور (Password)،از ترکيب سريال مادربرد و شناسه کاربری (Username) عدد  واحد و منحصر به فرد جديدی ساخته و در فرآیند روز آمد آنرا ملاک عمل قرار می دهد. سرور روزآمد کننده هنگام اتصال رایانه ها به اینترنت این اعداد ارسالی را بصورت تصادفی مانیتور کرده و چنانچه تعداد اعداد مذکور بیش تعداد مندرج در پروانه بهره برداری (لایسنس) باشد آنرا (پروانه بهره برداری) را قطع می نماید.
در اینگونه موارد بهتر است هنگام خرید تعداد پروانه بهره برداری موردنیاز خود را بصورت دقیق اعلام کرده و بر اساس آن اقدام به تهیه نسخه های خانگی دو، سه و حداکثر چهار کاربره نمایید.