پرسشهای گوناگون  
چگونه باید قابلیت "System Restore" ویندوز را غیر فعال نمود؟
تاریخ درج: 1389.03.07 / شماره شناسه سوال:  55101
بسیاری ویروسها با استفاده قابلیت "System Restore" می توانند پس از پاکسازی رایانه توسط نرم افزارهای امنیتی، مجددا خود را فعال کنند لذا لازم است این قابلیت را غیر فعال نمود. برای این منظور مراحل زیر را دنبال نمایید:
1- روی آیکن "My Computer" کلیک راست کرده و گرینه "Properties" را (مطابق تصویر شماره 1) انتخاب کنید.

(تصویر شماره 1)
2- سپس در پنجره باز شده به سر برگ "System Restore" مراجعه کرده و (مطابق تصویر شماره 2) گزینه "Turn off System Restore" را تیک بزنید و در نهایت دکمه "OK" را کلیک نمایید.

(تصویر شماره 2)