پرسشهای گوناگون  
چرا آن شرکت به کاربران غیر مجاز پشتیبانی فنی ارائه نمی دهد؟
تاریخ درج: 1390.08.17 / شماره شناسه سوال:  55106
کاربر گرامی،
بسیار خوشحال خواهیم شد که بتوانیم به کلیه افراد پاسخگو باشیم و سوالات فنی آنان را نیز جواب دهیم. اما تعداد کاربران ناد 32 بسیار زیاد می باشد و گروه کثیری نیز از نرم افزارهای غیر مجاز استفاده می نمایند و یا ضد ویروس خود را از شرکتهای غیر معتبر خریداری کرده اند.  توان پاسخگویی این شرکت نیز محدود بوده و مخصوص کاربرانی است که بصورت رسمی و قانونی  نرم افزار ضد ویروس را خریداری نموده اند و اجازه نداریم این توان و امکان را در اختیار دیگران قرار دهیم و از پاسخگویی لازم و بایسته به خریداران مجاز غافل گردیم.