هشدارها و پنجره ها  
چرا ضد ویروس "NOD32" را پس از شناسایی ویروس پنجره قرمز رنگی را نمایش می دهد و از کاربر درخواست "Delete" یا "Leave" را می نماید؟
تاریخ درج: 1389.03.11 / شماره شناسه سوال:  15101
ضد ویروس بطور پیش فرض طوری تنظیم گردیده است که در صورت مواجهه با انواع تهدیدات بصورت خودکار ابتدا اقدام به پاکسازی و در غیر اینصورت حذف آن می نماید. اما اگر فایل آلوده جزء یکی از فایلهای سیستم عاملی باشد حذف و یا پاکسازی آنها ممکن است موجب تخریب سیستم  عامل و عدم راه اندازی مجدد آن گردد لذا در این موارد نرم افزار ضد ویروس "NOD32" با نمایش پنجره مذکور (مطابق تصویر شماره 1) فایل آلوده یافت شده را به اطلاع کاربر رسانده و منتظر تصمیم گیری از سوی وی می گردد. در صورت انتخاب گزینه "Leave"نرم افزار ضد ویروس فایل مذکور را نادیده گرفته و در صورت انتخاب گزینه "Delete" فایل مذکور حذف می گردد.
بعضا در مواردی ممکن است فایل آلوده بدلیل اجرا بودن سرویس آن در سیستم عامل با خطای حذف مواجه گردد که می بایست این آلودگی را در محیط  "Safe Mode" پاکسازی نمود.(ارجاع کنید به شناسه سوال 40101)

(تصویر شماره 1)