انواع مشکلات ناشی از ویروسها  
نرم افزار ضد ویروس ویروسی را با عنوان "MBR" شناسایی می نماید اما قادر به حذف و یا پاکسازی آن حتی در محیط "Safe Mode" نمی باشد، چه باید کرد؟
تاریخ درج: 1389.06.03 / شماره شناسه سوال:  50105
در مواردی ممکن است ویروسها اقدام به دستکاری و یا آلوده نمودن بخش "Master Boot Record" دیسک سخت رایانه ها نمایند. این بخش حاوی آدرس فایلهای موجود و ذخیره شده در دیسک سخت می باشد و در صورتی که توسط نرم افزارهای ضد ویروس و یا به هر دلیلی حذف گردد در حقیقت آدرس فایلهای مذکور از بین رفته و به عبارت ساده اطلاعات موجود روی دیسک سخت از بین می رود. لذا در اینگونه موارد بهتر است با استفاده ار امکانات خود سیستم عامل اقدام به بازسازی بخش مذکور به صورت زیر نمود:
  :: سیستم عامل  "Windows XP"
1- لوح فشرده سیستم عامل را درون  دیسک خوان قرار داده و سیستم عامل را بوسیله آن " Boot" نمایید.
2- پس از انجام مرحله فوق منتظر نمایش صفحه خوش آمد گویی (مطابق تصویر شماره 1) بمانید. سپس مطابق توضیح نمایش داده شده دکمه " R" صفحه کلید را فشار دهید.

(تصویر شماره 1)
3- اکنون (مطابق تصویر شماره 2) در پنجره کنسول بازسازی سیستم عامل ابتدا شماره سیستم عامل موردنظر خود را انتخاب کرده و در ادامه کلمه عبور سطح مدیریت سیستم عامل (Administrator) را وارد کنید در نهایت دستور " fixboot" را تایپ و با کلیک دکمه " Enter" آنرا اجرا نمایید.

(تصویر شماره 2)
  :: سیستم عامل  "Windows Vista / 7"
1- لوح فشرده سیستم عامل را درون  دیسک خوان قرار داده و سیستم عامل را بوسیله آن " Boot" نمایید.
2- پس از انجام این مرحله و انتخاب زبان، زمان و سایر پارامترها صفحه آغازین نصب سیستم عامل (مطابق تصویر شماره 3) نمایش داده خواهد شد. در این حالت گزینه " Repair your computer" را انتخاب نموده و منتظر نمایش پنجره " System Recovery Options" باشید. در این پنجره (مطابق تصویر شماره 4) روی گرینه " Command Prompt" کلیک نمایید.

(تصویر شماره 3)

(تصویر شماره 4)
3- در نهایت در پنجره " Command Prompt" دستور " bootrec.exe" را تایپ و با کلیک دکمه " Enter" آنرا اجرا نمایید.