انواع مشکلات ناشی از ویروسها  
آیا ابزار پاکسازی خاص آلودگی های نوع "MBR" با توجه به عدم پاکسازی آن (بدلیل ساختار آنها) توسط نرم افزار ضد ویروس از طرف شرکت "ESET" ارائه شده است؟
تاریخ درج: 1391.01.29 / شماره شناسه سوال:  50105
در مواردی ممکن است ویروسها اقدام به دستکاری و یا آلوده نمودن بخش "Master Boot Record" دیسک سخت رایانه ها نمایند. این بخش حاوی آدرس فایلهای موجود و ذخیره شده در دیسک سخت می باشد و در صورتی که توسط نرم افزارهای ضد ویروس و یا به هر دلیلی حذف گردد در حقیقت آدرس فایلهای مذکور از بین رفته و به عبارت ساده اطلاعات موجود روی دیسک سخت از بین می رود. لذا در اینگونه موارد بهتر است با استفاده ار امکانات خود سیستم عامل اقدام به بازسازی بخش مذکور به صورت زیر نمود:
1- فایل "embrdump" را از قسمت ابزارها (اینجا کلیک کنید) دانلود نموده و آنرا روی میزکاری (Desktop) رایانه کپی نمایید.
2- فایل مذکور را با دو بار کلیک بر روی آیکن آنرا اجرا نمایید.
3- با انجام مراحل فوق ابزار پاکسازی به سرعت وارد عمل شده و پس از اتمام کار چندین فایل (به تعداد درایوهای دیسک سخت) را روی میزکاری ایجاد می نماید.
4- نهایتا ابزار پاکسازی و فایلهای ایجاد شده را حذف کنید.