نصب و راه اندازی نرم افزارها  
مراحل نصب نسخه های شبکه(Business Edition) نرم افزارهای امنیتی شرکت "ESET" چگونه می باشد؟
تاریخ درج: 1389.04.16 / شماره شناسه سوال:  25102
شرکت "ESET" علاوه بر ارائه نسخه های خانگی، نسخه های شبکه ای  (Business Editon) خود را نیز به منظور برقراری امنیت در شبکه های رایانه ای فراهم نموده است. این نسخه این امکان را فراهم می سازد تا مدیر شبکه از طریق یک نقطه (کنسول مدیریتی) اقدام به نصب، مدیریت، دریافت گزارشات، به روز رسانی، اعمال تنظیمات و ... روی رایانه های کاربران شبکه خود نماید. لطفا قبل از شروع فایل (فهرست اعمال قبل از نصب نسخه های شبکه ای)  را مطالعه و سپس با استفاده از مراحل زیر نسخه مذکور را نصب نموده و آنرا پیکربندی کنید:
1- یک رایانه را به عنوان سرور ضد ویروس در نظر گرفته و اقدام به نصب سیستم عامل جدیدی (حداقل سیستم عامل ویندوز "XP" با سرویس پک 3)  روی آن نمایید. در صورتیکه از نظر سخت افزاری توانایی بیشتری وجود دارد سیستم عامل های بالاتر (مانند "Windows 2003" ، "Windows 7" ، "Windows Vista"  با آخرین سرویس پک ها) نیز پیشنهاد می گردد.
2- رایانه مذکور یک آدرس "IP" ثابت اختصاص داده و آنرا به شبکه متصل کنید. لازم به ذکر است این رایانه می بایست به شبکه اینترنت و همچنین کلیه رایانه های شبکه دسترسی داشته یاشد. از این پس رایانه فوق به عنوان سرور ضد ویروس شناخته شده و کلیه رایانه های شبکه اعم از سرورها و کلاینتها، به عنوان کلاینت این سرور در نظر گرفته می شوند.
3- نرم افزار سرور ضد ویروس با عنوان "ESET Remote Administrator Server" را روی سرور فوق نصب نمایید (رجوع شود به شناسه سوال 25103).
4- نرم افزار کنسول ضد ویروس با عنوان "ESET Remote Administrator Console" را روی سرور ضد ویروس نصب کنید (رجوع شود به شناسه سوال 25104). این نرم افزار با فراهم آوردن محیطی گرافیکی امکان مدیریت را بصورت بصری برای مدیر شبکه فراهم می آورد. لازم به ذکر است این بخش از نرم افزار را می توانید بر روی رایانه دیگری در شبکه (رایانه مدیر شبکه) نیز نصب نموده و از طریق آدرس "IP" به سرور ضد ویروس متصل گردید.
5- پس از انجام مراحل فوق و نصب سرور و کنسول مدیریتی لازم است برای اولین بار عملیات به روز رسانی شده و قابلیت "Mirror" در آن فعال گردد (رجوع شود به شناسه سوال 10104) تا سایر نرم افزارهای امنیتی نصب شده روی رایانه های شبکه بتوانند با اتصال به این سرور روزآمد گردند.  پس از به روز رسانی کامل سرور ضد ویروس آماده بهره برداری توسط مدیر شبکه می باشد.
6- مرحله بعدی جهت پیاده سازی نسخه های شبکه، نصب ضد ویروس بر روی رایانه های شبکه می باشد. این عمل را می توان به دو صورت دستی (مراجعه فیزیکی به رایانه کاربر) یا از راه دور انجام داد. در هر دو این روشها لازم است قبل از شروع، فایل تنظیمات مربوط به نرم افزار ضد ویروس موردنظر جهت نصب روی رایانه های کاربران را آماده نمود (رجوع شود به شناسه سوال 60102) تا پس از نصب دیگر نیازی به انجام تنظیمات بر روی  آنها نباشد.
7- بسته های نصب نرم افزار های امنیتی شرکت "ESET" بصورت دستی (رجوع شود به شناسه سوال 25105) و از راه دور (رجوع شود به شناسه سوال 25106) را ایحاد نموده و اقدام به نصب بر روی رایانه های شبکه نمایید.