خرید محصولات شرکت "ESET"  
چگونه می توان نمایندگی رسمی شرکت "ESET" را شناسایی کرد و چرا نام ایران و نمایندگی آن شرکت در ایران در فهرست نمایندگان شرکت "ESET" وجود ندارد؟
تاریخ درج: 1389.03.04 / شماره شناسه سوال:  20100
نمایندگی "NOD32" در ایران را تنها از روی گواهینامه رسمی که از طرف شرکت "ESET" صادر گردیده قابل شناسایی می باشد. کلیه شرکتهایی که از کشور ثالث (بغیر از خود شرکت "ESET") برای توزیع لایسنس نرم افزار "NOD32" در کشور اقدام می نمایند غیر قانونی است زیرا در گواهینامه های تمام شرکتهای خارجی (منظور همان شرکت های ثالث است) توسط شرکت "ESET" به صراحت قید شده فقط در محدوده کشور خود و نواحی جغرافیایی خاص و مشخص شده می توانند اقدام به فروش لایسنس "NOD32" نمایند و هرگونه اقدام به فروش در نواحی و کشورهای دیگر که خود شرکت "ESET" دارای نمایندگی رسمی است مجاز نمی باشد. کلیه لایسنسهایی که از این طریق وارد ایران گردند امکان غیر فعال شدن از طرف نماینده رسمی این شرکت را دارند.
همچنین خاطر نشان می گردد این شرکت با بیش از شش سال نمایندگی انحصاری از شرکت "ESET" توانسته خدمات ارزشمندی در زمینه  حفاظت از اطلاعات رایانه ای  به کاربران محترم ارائه نماید. در ضمن حذف نام این شرکت از وب سایت شرکت "ESET" بواسطه تحریمهای بین المللی بوده زیرا درج نام یک شرکت ایرانی در وب سایت مذکور تبعات حقوقی برای شرکت متبوع را به همراه دارد. به این دلیل است که با گذشت بیش از پنج سال که در وب سایت شرکت "ESET" نام این شرکت به عنوان  نمایندگی انحصاری وجود داشت پس از تحریم سوم سازمان ملل با اطلاع قبلی  از وب سایت مذکور حذف گردید.
لازم به ذکر است شرکتها و سازمانها که قصد خرید لایسنس ضد ویروس "NOD32" را برای تعداد زیادی رایانه را دارند با ارسال نامه رسمی به امضای بالاترین مقام مجاز به این شرکت می توانند مراتب فوق را از شرکت "ESET" به ترتیبی که این شرکت فراهم می نمایند چک کنند.