خرید محصولات شرکت "ESET"  
مدت اشتراک دوره روزآمد نرم افزار نسخه خانگی (Home Edition) شرکت "ESET" در حال اتمام می باشد و نرم افزار مرتبا هشدار انقضا میدهد. برای تمدید (Renewal) دوره اشتراک پروانه بهره برداری چه کار باید کرد؟
تاریخ درج: 1389.03.25 / شماره شناسه سوال:  20103
به منظور تمدید پروانه بهره برداری نرم افزار مراحل زیر را دنبال کنید:
1- پروانه بهره برداری قبلی خود را که هنگام خرید دریافت کرده اید را به آدرس m@nod32.ir ارسال (Forward) نمایید.
2- چنانچه شماره سریال (شماره مسلسل) قبلی خود را نیز در اختیار دارید (این شماره در داخل قاب لوح فشرده نرم افزار و روی برگه سفیدی درج گردیده است) آنرا در ایمیل ارسالی (ذکر شده در بند 1) خود اضافه نمایید.
3- از آدرس ایمیلی استفاده کنید که پروانه بهره برداری قبلی را دریافت نموده اید.
4- پس ار مراحل فوق و تایید پروانه بهره برداری توسط واحد فروش، می توانید شماره سریال (شماره مسلسل) جدید را از طریق ایمیل، مراجعه حضوری و یا بنا به درخواست از طریق پیک موتوری دریافت کنید.
5- وجه تمدید پروانه بهره برداری ازطریق شماره حساب سیبا  0100777308007 به نام آقای بهرام عرب یزدی نیز قابل پرداخت می باشد.
6- پرداخت وجه می بایست پس از انجام بند 4 صورت گیرد. به عبارت دیگر باید قبل از پرداخت وجه، امکان تمدید پروانه بهره برداری توسط واحد فروش مورد تایید قرار گیرد. در غیر اینصورت تمدید پروانه بهره برداری قبلی امکانپذیر نبوده و کاربر تنها می تواند اقدام به خرید یک پروانه بهره برداری جدید نماید.
5- ارسال پروانه بهره برداری قبلی با آدرس ایمیل قبلی شرط لازم بوده و بعتوان شرط کافی، کاربر می تواند اقدام به ارسال فاکتور خرید قبلی جهت تمدید پروانه بهره برداری خود نماید.