پاکسازی و اسکن رایانه  
بهترین حالت اسکن یک درایو خاص و مخصوصا حافظه های جانبی (فلش مموری) چگونه است؟
تاریخ درج: 1389.03.16 / شماره شناسه سوال:  40102
در پاسخ به این پرسش باید گفت که هر درایوی را می توان در محیط اسکنر نرم افزار اسکن نمود. اما در بهترین شرایط خصوصا زمانی که  "Flash Memory" را به رایانه خود متصل می نمایید و نیازمند به اسکن آن می باشید می توانید "My Computer" را باز نموده و روی درایو موردنظر کلیک راست کنید و در فهرست نمایش داده شده (مطابق تصویر شماره 1) با استفاده از گزینه های موجود عملیات اسکن را انجام دهید. در فهرست مذکور دو گرینه جهت عملیات اسکن موجود می باشد که در زیر ذکر گردیده اند:

(تصویر شماره 1)
  :: گزینه   "...Scan with ESET"
با استفاده گزینه "...Scan with ESET" درایو موردنظر اسکن شده و در صورتی که اسکنر نرم افزار موفق به یافتن فایل آلوده ای گردد آنرا حذف نمی نمایند و فقط گزارش آنرا به اطلاع کاربر می رساند. اصطلاحا به این روش اسکن بدون پاکسازی گفته می شود.  
  :: گزینه   "Advanced options --> Clean Files"
در صورتی که کاریر (مطابق تصویر شماره 2) از گزینه "Advanced options" و "Clean Files" استفاده نماید درایو موردنظر اسکن شده و در صورتی که اسکنر نرم افزار موفق به یافتن فایل آلوده ای گردد اقدام به پاکسازی آن می نمایند  فقط گزارش آنرا به اطلاع کاربر می رساند. اصطلاحا به این روش اسکن با پاکسازی گفته می شود.

(تصویر شماره 2)