مواجهه با ویروسهای جدید و ناشناخته  
چگونه یک نمونه ویروس جدید و ناشناخته را برای واحد پشتیبانی این شرکت ارسال نمایید؟
تاریخ درج: 1389.03.08 / شماره شناسه سوال:  30101
با تشکر از همکاری صمیمی جنابعالی در خصوص ارسال نمونه فایلهای ویروسی و یا مشکوک، به اطلاع می رساند ارسال نمونه های مذکور به شرکت "ESET" کمک می نماید تا با افزودن امضاء ویروس به مخزن ویروس نرم افزار و روزآمد نمودن آن، کاربران و شبکه های استفاده کننده از خطر آلودگی در امان خواهند بود. بدین منظور خواهشمند است مراحل زیر را با دقت دنبال نمایید:
1- اگر فایل موردنظر دارای پسوند "exe" بود لازم است پسوند آن را بصورت "exe.vir" تغییر دهید.
2- پوشه ای با نام "Sample" ایجاد کرده و فایلهای موردنظر را درون آن قرار دهید سپس پوشه مذکور را با نرم افزارهای فشرده سازی مانند "WinZip"و یا  "WinRAR"با پسوند "ZIP" به همراه کلمه عبور "infected" فشرده نمایید. لازم به ذکر است در صورت فشرده سازی پوشه "Sample" با کلمه عبورغیر از "infected" نمونه مذکور توسط شرکت "ESET" بررسی نخواهد شد.
3- اکنون پوشه فشرده شده را (Sample.zip) به آدرس s@nod32.ir و یا sample@nod32.ir ارسال نمایید.

لطفا در عنوان ایمیل (Subject) به منظور پیگیریهای بعدی و پاسخ گیری مناسب از فرمت (Sample-NO.xx) استفاده نمایید و در قسمت "xx" برای هریک از نمونه های ارسالی خود شماره ای را به ترتیب درج نمایید.به طور مثال اگر قصد دارید هشتمین فایل مشکوک را جهت بررسی ارسال کنید در عنوان ایمیل(Subject) مقدار "Sample-NO.08" را قرار دهید.
چنانچه از طرز عمل ویروس و یا فایل مشکوک ارسالی اطلاعی دارید آنرا در متن ایمیل ذکر نمایید.