مواجهه با ویروسهای جدید و ناشناخته  
در رایانه شخصی من ویروسی که احتمالا نام آن "win32.xxx.yy" است فعال می باشد، آیا نرم افزار ضد ویروس من می تواند آنرا شناسایی کند؟
تاریخ درج: 1389.04.10 / شماره شناسه سوال:  30103
ضد ویروسهای مختلف اغلب نامهای مختلفی را برای انواع ویروسهای رایانه ای انتخاب می نمایند. لذا از نام ویروس نمی توان به این مطلب پی برد که آیا نرم افزارهای امنیتی شرکت "ESET" یا هر ضد ویروس دیگری آن را شناسایی می کند یا خیر.
برای اطمینان می بایست فایل مشکوک در رایانه کاربر را با ضد ویروس روزآمد شده (ارجاع شود به شناسه سوال 10103) اسکن کنید، چنانچه فایل مذکور توسط نرم افزارهای امنیتی شرکت "ESET" قابل شناسایی نبود جهت اطمینان از آلودگی  و اضافه نمودن به مخزن ویروس نرم افزار (Database) آنرا به لابراتوار آنایز ویروس این شرکت ارسال نمایید.(ارجاع شود به شناسه سوال 30101)