امکانات و تنظیمات  
چگونه می توان بصورت موقت دیواره آتش (Firewall) را در نسخه های "ESET Smart Security" غیر فعال نمود و چگونه آنرا دوباره فعال کنیم؟
تاریخ درج: 1389.04.28 / شماره شناسه سوال:  60104
به منظور غیر فعالسازی و فعالسازی مجدد ماژول دیواره آتش (Firewall) نرم افزار "ESET Smart Security" مراحل زیر را دنبال نمایید:
توجه: این غیر فعالسازی تا راه اندازی مجدد (Restart) رایانه پا بر جا خواهد بود و در صورت راه اندازی مجدد مازول دیواره آتش (Firewall) بصورت خودکار فعال خواهد گردید.
  :: تغییر به حالت "Advanced mode"
1- ابتدا اطمینان حاصل نمایید که نرم افزار "ESET Smart Security"در حالت "Advanced mode" قرار گرفته باشد. بدین منظور نرم افزار "ESET Smart Security" را با کلیک بر روی آیکن آن در نوار وظیفه ویندوز (مطابق تصویر شماره 1) روی صفحه باز کنید.

(تصویر شماره 1)
2- دقت کنید اگر در صفحه اصلی نرم افزار منتهی الیه سمت چپ و پایین در مقابل برچسب "Display" مقدار "Standard mode" درج شده بود گزینه "Change" را جهت تغییر حالت از "Standard mode" به "Advanced mode" (مطابق تصویر شماره 2) کلیک نمایید.

(تصویر شماره 2)
با انجام مرحله فوق پنجره تاییدی (مطابق تصویر شماره 3) باز نمایش داده خواهد شد. در این حالت گزینه "Yes" را انتخاب کنید و سپس پنجره اصلی نرم افزار را ببندید.

(تصویر شماره 3)
  :: غیر فعالسازی موقت دیواره آتش
1- روی آیکن نرم افزار در نوار وظیفه ویندوز کلیک راست نموده و  در منوی باز شده (مطابق تصویر شماره 4) می توانید با انتخاب گزینه "Do not filter network traffic" دیواره آتش (Firewall) را موقتا غیرفعال کنید.

(تصویر شماره 4)
2- در این مرحله (مطابق تصویر شماره 5) در پنجره تایید باز شده گزینه را انتخاب کنید تا عملیات غیر فعالسازی خاتمه یابد. پس از انجام این مراحل آیکن نرم افزار در نوار وظیفه وبندوز به رنگ قرمز تغییر خواهد نمود.

(تصویر شماره 5)
  :: فعالسازی مجدد دیواره آتش
1- روی آیکن نرم افزار در نوار وظیفه ویندوز کلیک راست نموده و  در منوی باز شده (مطابق تصویر شماره 6) می توانید با انتخاب گزینه " Enable firewall" دیواره آتش (Firewall) را مجددا فعال کنید. پس از انجام این مراحل آیکن نرم افزار در نوار وظیفه وبندوز از رنگ قرمز به رنگ فیروزه ای تغییر خواهد نمود.

(تصویر شماره 6)