امکانات و تنظیمات  
آیا می توان دیواره آتش (Firewall) را در نسخه های "ESET Smart Security" بدون حذف ماژول مربوطه بطور کامل غیر فعال نمود؟
تاریخ درج: 1389.04.29 / شماره شناسه سوال:  60105
به منظور غیر فعالسازی و فعالسازی مجدد ماژول دیواره آتش (Firewall) نرم افزار "ESET Smart Security" مراحل زیر را دنبال نمایید:
توجه: این غیر فعالسازی بدلیل عدم حذف ماژول دیواره آتش در هر زمانی قابل فعالسازی مجدد توسط کاربر می باشد و بر خلاف غیر فعالسازی بصورت موقت، در صورت راه اندازی مجدد ماژول مذکور بصورت خودکار فعال نخواهد شد.
  :: غیر فعالسازی دیواره آتش
1- نرم افزار "ESET Smart Security" را با کلیک بر روی آیکن آن در نوار وظیفه ویندوز (مطابق تصویر شماره 1) روی صفحه باز کنید.

(تصویر شماره 1)
2- با فشردن دکمه "F5" از روی صفحه کلید وارد صفحه تنظیمات نرم افزار شوید. در پانل سمت چپ از شاخه "Personal Firewall" زیر شاخه"System integration" را (مطابق تصویر شماره 2) انتخاب نمایید.

(تصویر شماره 2)
3- در قسمت سمت راست پنجره "System integration" از فهرست باز شدنی موجود (مطابق تصویر شماره 3) گزینه "Personal is inactive" را انتخاب کنید و در نهایت دکمه "OK" را کلیک نمایید.

(تصویر شماره 3)
  :: فعالسازی دیواره آتش
1- نرم افزار "ESET Smart Security" را با کلیک بر روی آیکن آن در نوار وظیفه ویندوز (مطابق تصویر شماره 4) روی صفحه باز کنید.

(تصویر شماره 4)
2- با فشردن دکمه "F5" از روی صفحه کلید وارد صفحه تنظیمات نرم افزار شوید. در پانل سمت از شاخه "Personal Firewall" زیر شاخه"System integration" را (مطابق تصویر شماره 5) انتخاب نمایید.

(تصویر شماره 5)
3- در قسمت سمت راست پنجره "System integration" از فهرست باز شدنی موجود (مطابق تصویر شماره 6) گزینه "All features active" را انتخاب کنید و در نهایت دکمه "OK" را کلیک نمایید.

(تصویر شماره 6)