انواع مشکلات ناشی از ویروسها  
نرم افزار ضد ویروس نصب شده روی رایانه فایلی را به عنوان ویروس شناسایی کرده و آنرا پاکسازی می نماید اما مجددا ویروس ظاهر می گردد چه کاری باید انجام داد؟
تاریخ درج: 1389.03.11 / شماره شناسه سوال:  50104
در سیستم عاملهای ویندوز قابلیتی با عنوان "System Restore"  بصورت پیش فرض به منظور پشتیبان گیری از فایلهای سیستم عامل فعال می باشد. بسیاری از ویروسها با تکیه بر این قابلیت می توانند خود را قبل از حذف توسط نرم افزارهای ضد ویروس درون این فایل پشتیبان ذخیره نموده و پس از راه اندازی مجدد رایانه دوباره به محل قبلی خود باز گردند. به همین دلیل  است که پس از شناسایی و پاکسازی  مجددا توسط نرم افزار ضد ویروس شناسایی می گردد. جهت برطرف نمودن این مشکل مراحل زیر را دنبال نمایید:
1- قابلیت "System Restore" در سیستم عامل را غیر فعال نمایید. (رجوع شود به شناسه سوال 55101)
2- رایانه موردنظر را در محیط "Safe mode" با استفاده از نرم افزار ضد ویروس اسکن کنید. (رجوع شود به شناسه سوال 40101)
3- پس از اطمینان از حذف کامل ویروس، در صورت نیاز می توانید مجددا قابلیت "System Restore" را فعال نمایید.