ردیف تاریخ نام و شرح فرمت حجم دانلود
1 1389.03.11 نرم افزار "HiJack" بمنظور دریافت گزارش از عملکرد رایانه (توضیحات بیشتر) 208  KB
2 1389.03.12 نرم افزار "TeamViewer" - برقراری ارتباط از راه دور کاربران با واحد پشتیبانی (توضیحات بیشتر) 4.06 MB
3 1389.03.13 پاکسازی رجیسترها و فایلهای باقیمانده از ضد ویروس "NOD32" نسخه 2.7       1 KB
4 1389.03.13 پاکسازی رجیسترها و فایلهای باقیمانده از نرم افزارهای امنیتی شرکت "ESET" نسخه های 3 و 4       1 KB
5 1392.12.27 نمونه فایل تنظیمات "cfg" جهت نسخه های شبکه ای (توضیحات بیشتر)     14 KB
6 1389.03.13 نرم افزار "Healer" جهت پاکسازی، بازسازی و رفع مشکلات ویندوز ناشی از ویروسها 884  KB
7 1389.03.13 فایلهای اصلاح کننده خطای "Generic Host Proccess Error" 2.06 MB
8 1389.03.19 غیر فعالسازی خاصیت "Autorun" در "USB"ها و "Flash Memory" ها (توضیحات بیشتر) 503  KB
9 1389.10.15 فایل "ESETUninstaller" - حذف کننده نرم افزارهای امنیتی شرکت "ESET"  (توضیحات بیشتر) 500  KB
10 1391.01.29 فایل "embrdump" - ابزاری جهت پاکسازی درایو سخت از آلودگی های نوع  "MBR"  (توضیحات بیشتر)   72  KB
11 1392.03.08 فایل "unlock" - ابزاری جهت  حذف کلمه عبور مربوط به تنظیمات نرم افزار ضد ویروس  (توضیحات بیشتر)   84  KB
12 1391.01.29 نرم افزار "AnyDesk" - برقراری ارتباط از راه دور کاربران با واحد پشتیبانی   1.7 MB