خرید محصولات شرکت "ESET"  
تفاوت بین نسخه های خانگی(Home Editon) با نسخه های شبکه ای (Business Edition) نرم افزارهای امنیتی شرکت "ESET" در چیست؟
تاریخ درج: 1389.04.27 / شماره شناسه سوال:  20104
1- نسخه های خانگی بسته به نوع پروانه بهره برداری تعداد یک تا ده رایانه را (بدون کنسول مدیریتی) پشتیبانی می کند در حالی که نسخه های شبکه ای قادر می باشند بیش از پنج رایانه را (به همراه کنسول مدیریت متمرکز در شبکه) پشتیبانی نمایند.
2- نسخه های خانگی اعم از "ESET NOD32 Antivirus" و  "ESET Smart Security" روی رایانه های مجهز به سیستم عاملهای سروری نصب نمی گردند در صورتی که نسخه های شبکه ای هم روی سرور و هم روی ایستگاههای محلی با هر نوع سیستم عامل شرکت مایکروسافت قابل نصب می باشد.
3- نسخه های شبکه ای امکان روزآمد متمرکز را دارند. بدین معنی که یک رایانه (که آنرا سرور ضد ویروس می نامیم) خود را از طریق اینترنت روزآمد نموده و بطور خودکار همه نرم افزارهای امنیتی شرکت "ESET" نصب شده روی رایانه های شبکه با اتصال به رایانه مذکور بصورت محلی روزآمد می گردند. بدین ترتیب از ترافیک خط اینترننت بطور قابل توحهی کاسته می شود.
4- نسخه های شبکه ای مجهز به پانل کنترل متمرکز برای مدیر شبکه می باشد در صورتی که نسخه های خانگی فاقد این امکان بوده و کلیه تنظیمات را می بایست برای هر رایانه بطور جداگانه انجام داد.