پرسشهای گوناگون  
نحوه استفاده از نرم افزار "AmmyAdmin" به منظور اتصال واحد پشتیبانی به رایانه کاربر چگونه است؟
تاریخ درج: 1389.09.15 / شماره شناسه سوال:  55105
جهت اتصال تیم پشتیبانی این شرکت به سرور ضد ویروس در شبکه های رایانه ای جهت بررسی و رفع نواقص احتمالی در تنظیمات سرور مذکور مدیران شبکه می توانند اقدامات زیر را انجام داده تا کارشناس گروه پشتیبانی بتوانند از طریق اینترنت به رایانه مذکور دسترسی پیدا نموده و عملیات نصب و یا تنظیمات را کامل نماید. مزیت این روش آن است که در اسرع وقت ممکن کمکهای لازم در جهت رفع معایب احتمالی موجود به صورت کنترل از راه دور (Remote) اعمال می گردد و نیازی به داشتن "IP" معتبر و یا به اصطلاح "Valid" نمی باشد. در این حالت رایانه کاربر سرویس دهنده و  رایانه کارشناس پشتیبانی این شرکت به عنوان سرویس گیرنده قلمداد می گردد. مراحل زیر تنها مربوط به رایانه سرویس دهنده می باشد:
1- نرم افزار "Ammyy Admin" را از قسمت ابزارها (اینجا کلیک کنید) دانلود نموده و یا از درون لوح فشرده نرم افزار، از مسیر "Utillity\Remote Tools" یافته و آنرا (مطابق تصویر شماره 1) اجرا کنید.

(تصویر شماره 1)
2- سپس در پنجره باز شده گزینه "Start" را انتخاب نموده و در صورت مشاهده پیغام اتصال موفقیت آمیز به سرور (مطابق تصویر شماره 2) عدد نمایش داده شده در قسمت "Your ID"را (مطابق تصویر شماره 3) به کارشناس واحد فنی اعلام نمایید.

(تصویر شماره 2)

(تصویر شماره 3)

3- پس از سپری شدن چند لحظه با مشاهده پنجره تایید اتصال (مطابق تصویر شماره 4) با انتخاب گزینه "Accept" اجازه اتصال کارشناس فنی را به رایانه خود صادر نمایید.

(تصویر شماره 4)
4- در پایان پس از اتمام  عملیات واحد فنی می توانید  (مطابق تصویر شماره 5) با انتخاب گزینه "Stop" ارتباط را قطع نمایید.

(تصویر شماره 5)