انواع مشکلات ناشی از ویروسها  
وقتی نرم افزارهای امنیتی شرکت "ESET" برنامه و یا فایلی را به عنوان ویروس شناسایی میکند و اجازه نصب به آن را نمی دهد چه باید کرد؟
تاریخ درج: 1389.03.15 / شماره شناسه سوال:  50103
چنانچه نرم افزارهای امنیتی شرکت "ESET" فایل و یا برنامه مذکور را به عنوان آلوده "infected" معرفی نماید مطمئن باشد که فایل و یا برنامه مذکور آلوده بوده و با استفاده از آن دچار مشکل خواهید شد. اما اگر هوش مصنوعی نرم افزار آن را بعنوان ویروس احتمالی "Probably virus" شناسایی کند ممکن است فایل مذکور آلوده نبوده و نرم افزار از نحوه عملکرد آن احتمال آلودگی آن را داده است. در این حالت فایل مذکور را جهت بررسی و آنالیز به لابراتوار ضد ویروس این شرکت ارسال نمایید (رجوع شود به شناسه سوال 30101). در صورتی که فایل ارسالی آلوده باشد به سرعت به مخزن ویروس نرم افزار "Virus Database" اضافه شده و در روز آمدهای بعدی ضد ویروس آنرا به عنوان فایل آلوده "infected" شناسایی خواهد کرد. اما چنانچه فایل موردنظر آلوده نبود می توانید اقدام به نصب و یا اجرای آن نمایید.